Hässelås Jakthägn
Äventyrsjakt på kronhjort, dovhjort och mufflonfår
Kontakt | Videoklipp |            Copyright © 2016 Hässelås Hjortjakt - Göte Andersson. All Rights Reserved. Version 4.11 - 2016-05-16  

Välkommen till

Hässelås Jakt &

Avelshägn!

Affärsidé:

Vår affärsidé är att föda upp kron- och dovhjort samt mufflonfår med mycket goda hornanlag. Hos oss kan du bo, jaga och fiska. Vi har kompletta paket - allt från endagsjakt till logi med helpension.

Våra marker:

Total produktionsareal för djuruppfödning är 115 hektar (1,150,000 m2) av vår totalareal om 270 hektar.

Våra djur:

Vi har en djurbesättning om ca 450 djur. Ungefär hälften av tillväxten säljs som livdjur eller som köttproduktion och de bästa handjuren väljer vi ut för troféjakt.  Vårt hägn har A-status beträffande tuberkulos.