Hässelås Jakthägn
Äventyrsjakt på kronhjort, dovhjort och mufflonfår
Kontakt | Videoklipp |            Copyright © 2016 Hässelås Hjortjakt - Göte Andersson. All Rights Reserved. Version 4.11 - 2016-05-16  

Våra djur

I vårt hägn finns kronhjort, dovhjort och mufflonfår. Klicka på länkarna nedan för att läsa mer om varje djurart.

Kronhjort (cervus elephus på latin)

Kronhjorten är Sveriges näst största hjortdjur efter älgen. Kronhjorten lever även i vilda bestånd över landet. Levande vikt hind 110 - 170 kg, medan en hjort kan väga 200 - 300 kg. Fejade horn från slutet av juli till  början av mars. Största hornutveckling vid ca 12 års ålder. Hondjuret kallas hind, handjuret hjort och unga djur benämns som smaldjur samt som nyfödd för kalv.
kronhjort, cervus elephus, jagahjort.se